อาหารพื้นถิ่น2

เกี่ยวกับอาหารอีสาน

ประวัติอาหารอีสาน

 

อีสาน เป็นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย บทเพลงของดินแดนอีสานจึงมักบรรยายถึงความทุกข์ยากแสนเข็ญ นาแล้ง ข้าวกล้าเก็บเกี่ยวได้ไม่พอกิน หลาย ๆ ครอบครัวจึงต้องทิ้งเมีย ทิ้งลูก มุ่งหน้ามาเป็นกรรมกรขายแรงงานในเมือง แม้ว่าอีสานจะอดอยากเพียงไร ชาวบ้านก็ต้องดิ้นรนหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตกันต่อไป  วัตถุดิบส่วนก็มากก็หาได้ตามท้องถิ่น เช่น กบ ปู มดแดง หนูนา ฮวก(ลูกอ็อต) แย้ กะปอม กิ้งก่า เป็นต้น

food