อ่อมน้องวัว

อ่อมน้องวัว

น้องวัว คือ รกของวัวที่ตกลูก แล้วคนอีสานก็เอาส่วนที่เป็นรกมาประกอบอาหาร นอกจากน้องวัวที่ว่าหากินได้ยากแล้ว แล้วก็ยังมีน้องควายที่หากินได้ยากกว่า วันนี้ขอเสนอเมนู อ่อมน้องวัว โดยจะนำเสนอในแบบของคนอีสานRead More…