อาหารพื้นเมืองอีสาน

อาหารพื้นเมืองอีสาน

อาหารพื้นเมืองของชาวบ้านแถบอีสานจึงมีอาหาร พวกแมลงหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น จิ้งหรีด มดแดง ตั๊กแตน จักจั่น ดักแด้ แมงกุดจี่ แมงกินูน ฯลฯ แม้ว่าหลาย ๆ คนได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกแตกต่างกันไป แต่แมลงเหล่านี้Read More…

เกี่ยวกับอาหารอีสาน

เกี่ยวกับอาหารอีสาน

ประวัติอาหารอีสาน   อีสาน เป็นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารที่สุดของประเทศไทย บทเพลงของดินแดนอีสานจึงมักบรรยายถึงความทุกข์ยากแสนเข็ญ นาแล้ง ข้าวกล้าเก็บเกี่ยวได้ไม่พอกิน หลาย ๆ ครอบครัวจึงต้องทิ้งเมีย ทิ้งลRead More…

หมกฮวก

หมกฮวก

ส่วนประกอบที่ต้องมีในการทำ หมกฮวก 1.เขิง , สวิง  , หรือ ดางเขียว   แล้วแต่สถานการณ์  ( แค่ “เขิง” ลุงแซมก็มึนแล้ว ) 2. น้ำข่อนแจไฮ่นา ที่มีฮวก มาโฮมกัน  หรือโกนหลี่เก่า  ( ซามูไร มึนอีกแล้ว) 3.ผักอี่ตRead More…